:: โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ::

“Hod Hospital”

วันที่ 27 กันยายน 2564

ฉีดไปแล้ว

17723 โดส

Sinovac

10609 โดส

AstraZenaca

7109 โดส

Sinovac dose1

8877 โดส

Sinovac dose2

1661 โดส

Astrazeneca dose1

1659 โดส

Astrazeneca dose2

5313 โดส

Asz BooterDose

137 โดส

รายงานจำนวนผู้เข้ารับวัคซีนของวันนี้


เข้ารับบริการวันนี้

316 ราย

คัดกรอง

317 ราย

ฉีดแล้ว

318 ราย

ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว วันนี้

288 ราย

ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว วันนี้

30 ราย

รอฉีด

0 ราย

Sinovac Dose1

30 โดส

Sinovac Dose2

0 โดส

Astrazeneca dose1

0 โดส

Astrazeneca dose2

288 โดส

Astrazeneca Booter

0 โดส