:: โรงพยาบาลฮอด ::

“Hod Hospital”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ฉีดไปแล้ว

25526 Doses

ฉีดไปแล้ว

14214 ราย

เข็มที่ 1

14111 ราย

เข็มที่ 2

11172 ราย

เข็มที่ 3

230 ราย


Sinovac

13473 Doses

AstraZenaca

11648 Doses

Sinopharm

139 Doses

pfizer

265 DosesSinovac Doses1

11670 Doses

Sinovac Doses2

1662 Doses

Astrazeneca Doses1

2045 Doses

Astrazeneca Doses2

9372 Doses

Asz BooterDoses

230 Doses

SinopharmDoses1

70 Doses

SinopharmDoses2

69 Doses

PfizerDoses1

264 Doses

PfizerDoses2

0 Dosesสถิติวันนี้


เข้ารับบริการวันนี้

10 ราย

คัดกรอง

0 ราย

ฉีดแล้ว

0 ราย

ได้รับใบรับรอง certificate

0 ราย

ฉีดเข็มที่ 1 วันนี้

0 ราย

ฉีดเข็มที่ 2 วันนี้

0 ราย

ฉีดเข็มที่ 3 วันนี้

0 ราย

รอฉีด

0 ราย

Sinovac Doses1

0 Doses

Sinovac Doses2

0 Doses

Astrazeneca Doses1

0 Doses

Astrazeneca Doses2

0 Doses

Astrazeneca Booter

0 Doses

Sinopharm Doses1

0 Doses

Sinopharm Doses2

0 Doses

pfizer Doses1

0 Doses

pfizer Doses2

0 Doses